Политика за поверителност
ресторант камъните сарафово
ресторант камъните сарафово

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

(Privacy notice)

Последната промяна на това Споразумение е 25.01.2021 г.

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни във връзка с доставка на храна по домовете и извършване на търговия с готова храна и хранителни продукти „Мавияна“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новото законодателство, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, покривайки един от основните принципи на Закона за защита на лични данни, а именно минимизиране на обработката на лични данни, до толкова колкото са ни необходими да извършваме нашата услуга.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: "МАВИЯНА" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203297320
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово бул./ул. ул. Буревестник № 4.
 4. Адрес за упражняване на дейността: Бирария „Камъните“, гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4.
 5. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4.
 6. E-mail: info@restaurant-burgas.com
 7. Телефон: (+359) 896739207

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Наименование: "МАВИЯНА" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203297320
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4.
 4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, България, 8016 Сарафово, ул. Буревестник № 4
 5. Телефон: (+359) 896739207
 6. Email: info@restaurant-burgas.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

"МАВИЯНА" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „МАВИЯНА“ ЕООД в обекта си Бирария „Камъните“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с доставка на храна по домовете и сключване на договори с дружеството на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на „МАВИЯНА“ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „МАВИЯНА“ЕООД
 • За целите на легитимния интерес на „МАВИЯНА“ЕООД.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „МАВИЯНА“ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и/или за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „МАВИЯНА“ЕООД счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 (2) „МАВИЯНА“ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „МАВИЯНА“ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „МАВИЯНА“ЕООД?

Чл. 3. (1) „МАВИЯНА“ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за доставка на храна до дома – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде използван за проследяване и документиране на поръчките Ви. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за доставка на храна до дома“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

 (2) „МАВИЯНА“ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Извършване на доставка на храна до дома; 3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „МАВИЯНА“ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които „МАВИЯНА“ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „МАВИЯНА“ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл.6, ал.1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл.6, ал.1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „МАВИЯНА“ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. (б) GDPR.
 • Ваши данни за извършване на директни плащания през интерфейса на уебсайта ни  – Ако желаете да направите директно плащане през нашият уебсайт трябва да въведете лични данни свързани с вашата банкова сметка и банкова карта, а именно: следва да въведете номера на вашата банкова карта, дата на валидност на картата, уникален код и издател на картата и карта „тип“

o          Цел, за която се събират данните: Извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

o          Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „МАВИЯНА“ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. (б) GDPR.

 (3) „МАВИЯНА“ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „МАВИЯНА“ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „МАВИЯНА“ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „МАВИЯНА“ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „МАВИЯНА“ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „МАВИЯНА“ЕООД или друго.

(3) „МАВИЯНА“ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) „МАВИЯНА“ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „МАВИЯНА“ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „МАВИЯНА“ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „МАВИЯНА“ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата публикувана в нашият уебсайт или чрез искане в свободен текст.

(2) „МАВИЯНА“ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „МАВИЯНА“ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „МАВИЯНА“ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „МАВИЯНА“ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „МАВИЯНА“ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „МАВИЯНА“ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „МАВИЯНА“ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „МАВИЯНА“ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „МАВИЯНА“ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „МАВИЯНА“ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „МАВИЯНА“ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на „МАВИЯНА“ЕООД.

(4) „МАВИЯНА“ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „МАВИЯНА“ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „МАВИЯНА“ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „МАВИЯНА“ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „МАВИЯНА“ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „МАВИЯНА“ЕООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „МАВИЯНА“ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „МАВИЯНА“ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „МАВИЯНА“ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „МАВИЯНА“ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „МАВИЯНА“ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „МАВИЯНА“ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на доставка до дома и след подадена заявка от Ваша страна, „МАВИЯНА“ЕООД предава необходимата информация към съответния негов служител-куриер или към друг съвместен администратор, който извършва услугата „доставка до дома, който обработва Вашите данни като администратор за целите на доставка до дома.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на „МАВИЯНА“ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „МАВИЯНА“ЕООД  действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, „МАВИЯНА“ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „МАВИЯНА“ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „МАВИЯНА“ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „МАВИЯНА“ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

акцент
акцент